info@minrenovering.se +46 72 393 93 39

Vad är rot- och rutarbete?

Skattereduktionen är gemensam för båda tjänsterna och du gör på samma sätt för att få den. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktion för rotarbete kräver dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet).

Ett undantag finns för barn som kan få skattereduktion för arbete i sina föräldrars bostad. Är det ett rotarbete måste barnet äga bostaden som föräldrarna bor i.

Följande räknas som rotarbete:

• reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av eget bostadshus

• byggnadsarbete inomhus i egen bostadsrätt.

Följande räknas som rutarbete:

• städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Mer information

På www.skatteverket.se finns en utförligare sammanställning över vilka arbeten som räknas som rot- respektive rutarbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktionen.

Hur stor är skattereduktionen?

Du kan som mest få 50 000 kronor i skattereduktion för rotarbeten per år. Du kan få skattereduktion med 30% av arbetskostnaden. Det innebär att om du köper rotarbete för 166 667 kronor per år får du maximal skattereduktion på 50 000 kronor. Resten betalar Skatteverket till företaget som utför arbetet. Du får alltså en skattereduktion som motsvarar 30% av arbetskostnaden inkl. moms. Skattereduktionen för rotarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0 kronor och du måste alltid betala pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för rotarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. Om du inte kan räkna av erhållen preliminär skattereduktion mot den kvittningsbara skatten, blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du inte har fått slutlig skattereduktion för.

Vem kan få skattereduktionen?

För att kunna få skattereduktion för rot- och rutarbete måste du:

• fylla minst 18 år det år du betalar för rot- eller rutarbetet

• vara obegränsat skattskyldig i Sverige

• ha haft utgifter för rot- eller rutarbete.

Källa: Skattemyndighetens broschyr SKV323 utgåva 2